SMLUVNÍ PODMÍNKY

Potvrzuji, že se chci registrovat jako Poradce u ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Rozumím, že osobní údaje, které předložím v tomto formuláři, mohou být použity Oriflame a jakýmkoli členem Skupiny Oriflame nebo externím dodavatelem Oriflame, včetně jiných Poradců Oriflame („Oprávněné strany“) uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru s cílem zpracovat mé objednávky Oriflame Výrobků a poskytnout další služby, jak je dále definováno v Oriflame Zásadách ochrany soukromí.

Souhlasím s přenosem svých osobních údajů za výše uvedenými účely mimo Evropský hospodářský prostor. Chápu, že mohu Oriflame kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům zasláním e-mailu na info@oriflame.cz nebo jiným explicitním oslovením ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. na adrese Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ 100 00, Česká republika.

Výslovně souhlasím s tím, aby mi Oprávněné strany zasílaly propagační informace a nabídky prostřednictvím e-mailu, textových zpráv na můj mobilní telefon a poštou a zpřístupňovaly je prostřednictvím sociálních médií, abych mohl také nabízet Oriflame výrobky nebo (pokud si to přeji) Oriflame výrobky nakupovat pro osobní potřebu. Rozumím, že mohu kdykoli zvolit možnost již nedostávat další marketingové komunikace, a to zasláním e-mailu na info@oriflame.cz nebo na základě jiného explicitního oslovení Oriflame.

Tímto potvrzuji, že jsem se obeznámil s Oriflame Zásadami ochrany soukromí, s Oriflame Pravidly chování a s  Všeobecnými podmínkami Oriflame a přijímám je; byl jsem také informován o plánu přímého prodeje a kompenzací Oriflame, jak je nastíněn v Oriflame Cestě k úspěchu (pokud potřebujete, požádejte o výtisk svého sponzora; k těmto dokumentům také můžete získat přístup na www.oriflame.cz nebo zasláním e-mailu na privacy@oriflame.com či kontaktováním místního týmu Zákaznického servisu Oriflame na info@oriflame.cz či na telefonu 228 884 777)

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné podmínky a všechny dokumenty v nich uvedené (dále jen „Podmínky“) stanovují pravidla, zásady a práva a povinnosti společnosti Oriflame pro členy, a pokud je přijmete, tvoří závaznou dohodu mezi společností ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. se sídlem na adrese Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 186 27 722 (dále jen „Oriflame“, „my“) a vámi (dále jen „vy“, „Člen Oriflame“, „Člen“). Doporučujeme vám proto si kopii těchto Podmínek vytisknout nebo uložit a uschovat.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky upravovat. Datum poslední aktualizace najdete na konci Podmínek. O změnách vás budeme informovat způsobem vysvětleným v těchto Podmínkách. Je na vaší odpovědnosti mít o takových změnách průběžný přehled.

1. DEFINICE

V těchto Podmínkách se používají následující termíny:

i. Etický kodex a Pravidla chování: soubor závazných pravidel, která tvoří součást plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame a určují chování Členů vůči společnosti Oriflame, Zákazníkům a ostatním Členům Oriflame;
ii. Zákazník: jakákoli fyzická osoba, bez ohledu na to, zda je u společnosti Oriflame registrována jako zákazník, která zakoupí Výrobky Oriflame on-line (například prostřednictvím internetových stránek) nebo off-line (například telefonicky) a která při tom jedná zcela nebo převážně mimo rámec své živnosti, podnikání, řemesla nebo profese;
iii. Katalog Oriflame, Katalog: papírová nebo elektronická brožura periodicky vydávaná společností Oriflame, která obsahuje nabídky Výrobků Oriflame a jejich doporučené maloobchodní ceny;
iv. Katalogové období: období vyznačené na obálce každého Katalogu, během kterého jsou nabídky daného katalogu Oriflame platné;
v. Skupina Oriflame: společnost Oriflame Global E-commerce AG, její mateřská holdingová společnost a každý subjekt, který je touto mateřskou holdingovou společností přímo či nepřímo ovládán;
vi. Výrobky Oriflame, Výrobky: kosmetika a související doplňky, jakož i určité potravinové doplňky nabízené k prodeji pod ochrannými známkami Oriflame; základní charakteristika výrobků je popsána v Katalogu;
vii. Cesta k úspěchu Oriflame: dokument vysvětlující výhody spolupráce se společností Oriflame a možnost výdělku, kterou nabízíme. Kopii Cesty k úspěchu si můžete stáhnout zde;
viii. Brožura Oriflame: dokument poskytující rychlou a snadno pochopitelnou prezentaci výhod spolupráce se společností Oriflame – výrobky Oriflame a možnosti výdělku, které nabízíme. Vychází z Cesty k úspěchu Oriflame, ale jedná se o kratší, snáze pochopitelný a prezentovatelný dokument;
ix. Ochranné známky Oriflame: název Oriflame, logo Oriflame a názvy výrobků nebo produktových řad, které vyrábíme, nabízíme, prodáváme nebo distribuujeme;
x. Ceny: ceny výrobků Oriflame stanovené společností Oriflame a uvedené v cenících platných v době podání objednávky;
xi. Území: Česká republika;
xii. Osobní údaje: údaje, které jste poskytli při registraci u společnosti Oriflame jako Člen, a jakékoli další informace o vás, které nám případně čas od času poskytnete.
xiii. Osobní informace: informace týkající se přímo či nepřímo Zákazníků, Členů Oriflame a dalších třetích stran, jejichž informace shromažďujete nebo jinak zpracováváte během vašeho vztahu se společností Oriflame.

2. REGISTRACE A ČLENSTVÍ

2.1. Poté, co přijmeme vaši žádosti a přidělíme vám číslo Člena, budete registrováni jako Člen společnosti Oriflame. Podmínky vašeho přijetí jako Člen Oriflame jsou uvedeny v části Členství v Pravidlech chování.

2.2. Platnost vašeho členství vyprší při (i) prvním výročí vaší registrace, pokud nám během této doby nezadáte žádnou objednávku, nebo (ii) 12 měsíců po zadání vaší poslední objednávky.

2.3. Jak je uvedeno dále v těchto Podmínkách, členství můžete kdykoli ukončit jak vy, tak Společnost Oriflame.

2.4. Členství je pro vás osobní a bez našeho předchozího písemného souhlasu je nelze přenášet nebo převádět na jinou osobu.

2.5. Pokud výjimečně provádíte registraci sponzorované osoby jejím jménem, budeme předpokládat, že jste získali její povolení. Registrace bez oprávnění nejsou povoleny. Budeme vás považovat za plně zodpovědné za veškeré nároky, náklady a částky vzniklé v důsledku takové registrace. Osoba, kterou jste takto registrovali, může vůči vám navíc vznést nároky na odškodnění na základě příslušných právních předpisů o ochraně soukromí a občanského práva. V některých případech také můžete být vystaveni trestnímu řízení.

2.6. Po registraci:

 • Budete mít nárok na nákup výrobků Oriflame v souladu s těmito Podmínkami a na využívání dalších výhod stanovených v Cestě k úspěchu Oriflame;
 • Budete povinni striktně dodržovat pravidla těchto Podmínek včetně pravidel stanovených v jakýchkoli dokumentech v nich uvedených.

3. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ (LHŮTA NA ROZMYŠLENÍ) A DŮSLEDKY ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

3.1. Své členství můžete kdykoli ukončit bez uvedení důvodu, a to tak, že nám zašlete písemné oznámení o svém odstoupení. Jakmile vaše oznámení obdržíme, budeme vás informovat o přijetí odstoupení. O ukončení svého členství nás můžete informovat prostřednictvím Formuláře zrušení členství.

3.2. Pokud od svého členství odstoupíte do 14 kalendářních dnů po registraci, vrátíme vám všechny poplatky a náklady a přijmeme vrácení všech Výrobků, které jste zakoupili. Z důvodů bezpečnosti a hygieny můžeme odmítnout přijmout kosmetické Výrobky, které již byly otevřeny.

3.3. Pokud od svého členství odstoupíte kdykoli později, odkoupíme od vás na vaši žádost veškeré Výrobky za následujících podmínek:

 • vracené Výrobky byly zakoupeny během posledních 12 měsíců a budou uhrazeny ve výši 90 % původní čisté ceny zaplacené po odečtení jakékoli platby, kterou jsme vám uhradili v souvislosti s nákupem těchto Výrobků; a
 • vracené Výrobky musí být obchodovatelné, což znamená, že nebyly jakýmkoli způsobem použity, otevřeny a nebylo s nimi manipulováno; nepřekročily datum použitelnosti a jsou stále vedeny v našich katalozích.

4. NÁKUP VÝROBKŮ

A. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Objednávat z katalogu můžete tak, že zvolíte Výrobky, které chcete zakoupit. Podání objednávky se považuje za nabídku k zakoupení vybraných výrobků, kterou nám předkládáte.

4.2. Objednávka se považuje za podanou, jakmile budou dokončeny následující kroky:

 • pokud objednáváte po telefonu, sdělili jste pracovníkovi našeho Zákaznického servisu, které Výrobky si přejete koupit, a ten je za vás vybral; nebo
 • pokud objednáváte on-line, vybrali jste si Výrobky, které si přejete koupit, pomocí možnosti „Přidat do košíku“; obsah nákupního košíku můžete kdykoli prohlížet a upravovat změnou množství Výrobků, odstraněním Výrobků nebo smazáním celého obsahu nákupního košíku;
 • poskytli jste Osobní údaje nezbytné k dodání a potvrdili jste, že tyto údaje můžeme používat pro účely stanovené v našich Zásadách ochrany soukromí; a
 • zvolili jste způsob dodání a platby, který preferujete.

4.3. Jakmile bude vaše on-line objednávka zadána, už ji prostřednictvím internetových stránek nelze měnit; v takovém případě budete muset kontaktovat Zákaznický servis na tel. 228 884 777.

4.4. Jakmile vaši objednávku přijmeme, zašleme vám e-mailem její potvrzení a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva. Vaši objednávku můžeme odmítnout, aniž bychom museli uvádět důvod odmítnutí. Jakoukoli platbu, kterou jste již provedli, vám vrátíme v plné výši.

4.5. Kromě potvrzení objednávky obdržíte dodací list se seznamem vašich výrobků. Dodací list obsahuje souhrn výrobků, které jsou vám zasílány. Obsahuje také důležité informace o vašich právech spotřebitele.

4.6. Pokud objednáváte on-line, mějte na paměti následující:

4.6.1. uzavřená smlouva nebude uložena ani přístupná: částmi smlouvy bude vaše objednávka a Podmínky na internetových stránkách (které lze uložit nebo vytisknout) nebo jak vám případně sdělíme jinými způsoby komunikace;

4.6.2. smlouva může být uzavřena pouze v českém a v žádném jiném jazyce;

4.6.3. Společnost Oriflame zastává Etický kodex popsaný v ustanovení 9 těchto Podmínek.

4.7. Dokončené a zaplacené objednávky nemůžete zrušit, výjimkou jsou případy popsané v článku 5.

4.8. Objednávky lze podávat v kteroukoli denní dobu s výjimkou určitých období omezené dostupnosti na konci katalogového období, kdy Katalog aktualizujeme.

4.9 Ne všechny Výrobky budou neustále dostupné. Pokud Výrobek nemáme na skladě v okamžiku, kdy podáváte objednávku, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali před dokončením vaší objednávky, a vy jste ji tak mohli změnit nebo zrušit.

4.10 Příležitostně a po omezenou dobu nemusí být katalog dostupný z důvodu údržby nebo z různých technických důvodů. Společnost Oriflame za tuto nedostupnost nenese odpovědnost a zamítne jakékoli nároky v tomto smyslu ze strany Zákazníků nebo jiných návštěvníků.

4.11 Výjimečně vám můžeme umožnit podávat objednávky za jiné osoby prostřednictvím specifického on-line nástroje. Bude to možné pouze u vašich Členů nižší úrovně, jak je vysvětleno v Cestě k úspěchu Oriflame, a pouze na základě jejich výslovného svolení. Pokud tento nástroj použijete, ponesete výhradní odpovědnost za veškeré nároky vyplývající z neoprávněného objednání a obecně z jakéhokoli porušení soukromí a dále za veškeré náklady a výdaje, které v souvislosti s touto objednávkou mohou vzniknout společnosti Oriflame nebo osobě, za kterou jste objednávku podali.

B. CENY A PLATBY

4.12 Pokud není stanoveno jinak, představují Ceny Výrobků uvedené v katalogu plnou maloobchodní cenu Výrobků v okamžiku podání objednávky. Veškeré Ceny jsou uvedeny v místní měně a jsou včetně DPH.

4.13 Vyhrazujeme si právo Ceny kdykoli měnit podle našeho výhradního uvážení, avšak žádná změna Cen Výrobků, které zvolíte před zadáním objednávky, nebude součástí smlouvy mezi námi a vámi, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

4.14 Ceny nezahrnují náklady na dopravu, dodání a jakékoli další poplatky a sazby, které jsou v průběhu procesu objednávání jasně označeny jako dodatečné poplatky k ceně a které se mohou lišit v závislosti na tom, jaký způsob dodání zvolíte.

4.15 Ceny můžeme čas od času snížit. Další sleva vám může být poskytnuta v souladu s Cestou k úspěchu Oriflame. Tyto slevy nemusí být vždy na vašich fakturách vyznačeny. S dotazy ohledně kalkulace Ceny se můžete kdykoli obrátit na Zákaznický servis na adrese info@oriflame.cz.

4.16 Platby lze provádět kreditní kartou, bankovním převodem nebo jiným způsobem uvedeným v těchto podmínkách. Přijímáme většinu hlavních platebních karet. Obvykle z vaší platební karty nic nestrhneme, dokud nebude vaše objednávka připravena k odeslání. Pokud částku z vaší platební karty strhneme výjimečně předtím, než bude vaše objednávka odeslána, budete mít stále nárok na refundaci podle ustanovení 3.2, 3.3 a 5.3.

4.17 Pro účely inkasa plateb spolupracujeme s CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o. (www.creditexpress.cz). Od tohoto externího poskytovatele služeb můžete očekávat faktury a oznámení o platbě. Veškeré faktury musí být zpravidla uhrazeny do 14 dnů podle pokynů v nich uvedených. Za pozdní platbu může být účtován úrok z prodlení, a to denně za obvyklou úrokovou sazbu České národní banky, jakož i přiměřené náklady na vymáhání pohledávek.

4.18 Další informace o platebních metodách včetně jakýchkoli případných podmínek úvěru vám poskytne Zákaznický servis na info@oriflame.cz.

4.19 Z důvodu bezpečnosti on-line plateb prováděných kartou jsou veškeré informace o platbě šifrovány. Vzhledem k tomu, že společnost Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateli platebních služeb, je s údaji o platební kartě nakládáno řádně a v souladu s mezinárodními standardy bezpečnosti dat v oblasti platebních karet.

4.20 Pokud poskytneme možnost bezhotovostního inkasa, budete mít možnost si tuto pohodlnou platební metodu výslovně zvolit a přihlásit se k ní. Veškeré další platby pak budou na vaší platební kartě autorizovány v okamžiku podání objednávky a částka bude z vaší platební karty stržena v okamžiku, kdy společnost Oriflame objednané výrobky odešle. Bezhotovostní inkaso budete mít možnost kdykoli zrušit na stránce vašeho profilu kliknutím na záložku platební karty.

C. DODÁNÍ A PŘEVOD RIZIKA

4.21 Objednané Výrobky mohou být dodávány pouze v rámci Území.

4.22 Místo dodání Výrobků bude takové, jaké jste zvolili ve své objednávce.

4.23 Vaši objednávku zpracujeme a dodáme co nejrychleji, avšak nejpozději do 30 dnů poté, kdy jsme vám objednávku potvrdili. Za zpožděné dodání způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu neneseme odpovědnost.

4.24 Riziko ztráty Výrobků a vlastnické právo k Výrobkům na vás přechází okamžikem dodání Výrobků.

4.25 Společnost Oriflame nenese odpovědnost za nedodání či chybné nebo zpožděné dodání objednávky způsobené tím, že jste poskytli nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

4.26 Vyhrazujeme si právo kdykoli jednostranně zrušit objednávku, kterou jste podali, pokud budeme mít důvodné podezření, že porušujete některou z těchto Podmínek.

D. SHODA NAŠICH VÝROBKŮ

4.27 Zaručujeme, že Výrobky Oriflame jsou vyráběny v souladu se Směrnicemi pro správnou výrobní praxi kosmetických výrobků EN ISO 22716:2007 a se Zásadami správné praxe Oriflame.

5. PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

5.1. Striktně dodržujeme pravidla vracení Výrobků platná na daném Území (více informací viz ustanovení 5.3).

5.2. Aniž by tím bylo dotčeno vaše právo zrušit jakoukoli objednávku a vrátit Výrobek, měli byste po obdržení dodávky zkontrolovat její obsah a ujistit se, že Výrobky, které obsahuje, nebyly během přepravy poškozeny. Vy nebo osoba, která vaším jménem Výrobky přebírá, musí okamžitě upozornit Zákaznický servis tím, že podá reklamaci a popíše poškození/závadu. Reklamaci můžete poslat také e-mailem na info@oriflame.cz.

5.3. Právo na vrácení a refundaci

5.3.1. Objednávku Výrobku/Výrobků můžete zrušit bez uvedení důvodu během období uvedeného níže v ustanovení 5.3.2. To znamená, že pokud během příslušného období změníte názor nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si Výrobek nechcete nechat, můžete nás o svém rozhodnutí zrušit objednávku informovat a získat refundaci.

5.3.2. Objednávku můžete kdykoli zrušit i po obdržení potvrzení objednávky e-mailem nebo poté, co vaši objednávku ústně přijal Zákaznický servis, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste fyzicky převzali do vlastnictví Výrobek nebo poslední z Výrobků, pokud jste objednávali více než jeden.

5.3.3. Chcete-li objednávku zrušit, kontaktujte prosím Zákaznický servis telefonicky na lince 228 884 777 nebo e-mailem na info@oriflame.cz nebo poštou na adrese Oriflame Czech Republic spol. s r.o., V Olšinách 82/16, 110 00 Praha 10. O zrušení objednávky nás můžete informovat prostřednictvím vzorového formuláře. Pokud jej vyplníte on-line a odešlete prostřednictvím našich internetových stránek, budeme vás o přijetí tohoto zrušení bezodkladně informovat prostřednictvím trvalého media (např. e-mailem). Kopii oznámení o zrušení objednávky si můžete uložit pro své vlastní záznamy. Právo na zrušení objednávky je třeba uplatnit před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud nám tedy oznámení o zrušení zašlete e-mailem nebo poštou, bude toto vaše zrušení účinné od data, kdy jste nám zaslali e-mail nebo odeslali dopis. Pokud nám zrušení oznámíte telefonicky, bude toto zrušení účinné od data, kdy jste nám zatelefonovali.

5.3.4. Cena, kterou jste zaplatili za Výrobky, a jakékoli příslušné poplatky za dodání (kromě dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud jste zvolili jiný než nejlevnější typ standardního dodání, které nabízíme) vám budou v plné výši vráceny. Z refundace můžeme odečíst ztrátu na hodnotě jakýchkoli dodaných Výrobků, pokud je tato ztráta důsledkem vaší manipulace s nimi, která nebyla nezbytná. Za případné snížení hodnoty Výrobků zodpovídáte pouze tehdy, když k němu došlo v důsledku nakládání s Výrobky jinak, než je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti Výrobků. Vaši refundaci zpracujeme co nejdříve a v každém případě do (a) 14 kalendářních dnů poté, co od vás obdržíme dodané Výrobky zpět, nebo (b) (pokud je to dříve) 14 kalendářních dnů ode dne, kdy poskytnete důkaz, že jste Výrobky vrátili, nebo (c) pokud jsme vám žádné výrobky nedodali, 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám zrušení oznámili. Pokud jste nám Výrobky vrátili proto, že byly vadné nebo neodpovídaly popisu, přečtěte si prosíme ustanovení 5.3.4.

5.3.5. Pokud jste nám Výrobky vrátili proto, že byly vadné nebo neodpovídaly popisu, vrátíme vám v plné výši cenu vadného Výrobku, veškeré příslušné platné poplatky za dodání a všechny přiměřené náklady, které jste vynaložili na to, abyste nám zboží vrátili.

5.3.6 Peníze vám můžeme vrátit na kreditní či debetní kartu nebo jiným způsobem, který jste použili k zaplacení, pokud výslovně neurčíte jinak; v každém případě vám v důsledku refundace nevzniknou žádné poplatky.

5.3.7. Pokud vám Výrobky byly dodány:

5.3.7.1. musíte nám Výrobky vrátit bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste objednávku/smlouvu zrušili. Lhůta bude dodržena, pokud Výrobky zašlete zpět před uplynutím 14 dnů;

5.3.7.2. pokud Výrobky nejsou vadné nebo nejde o případ, že neodpovídají popisu (v tomto případě viz bod 5.3.5), budete zodpovědní za přímé náklady na jejich vrácení společnosti Oriflame; a

5.3.7.3. máte zákonnou povinnost uchovávat Výrobky ve svém vlastnictví a po dobu, kdy budou ve vašem vlastnictví, o ně přiměřeně pečovat.

5.3.8. Podrobnosti vašeho zákonného práva na zrušení objednávky a vysvětlení, jak je uplatnit, včetně navrhovaného Formuláře pro vrácení zboží, jsou uvedeny v dodacím listu, jak je popsáno v ustanovení 4.5. Formulář si také můžete stáhnout zde.

5.3.9. Naší zákonnou povinností je dodávat Výrobky, které odpovídají smlouvě. Jako spotřebitel budete mít vždy zákonná práva týkající se Výrobků, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Tato zákonná práva nejsou dotčena zásadami pro vracení zboží v tomto ustanovení 5.3 ani těmito Podmínkami. Poradenství o vašich zákonných právech v rámci daného Území je k dispozici u České obchodní inspekce.

5.4. Dále zaručujeme kvalitu jakéhokoli Výrobku, který nese název Oriflame, a potvrzujeme, že tyto Výrobky jsou vyrobeny námi nebo pro nás a splňují nejvyšší kvalitativní standardy. Jsme přesvědčeni, že naše Výrobky budou pro naše Zákazníky po všech stránkách vyhovující. Proto nabízíme další záruku Oriflame, která vám umožňuje jakýkoli Výrobek, se kterým nejste zcela spokojeni, vyměnit nebo za něj získat refundaci v plné výši. Refundaci je třeba nárokovat do 60 dnů od obdržení Výrobku. Tato záruka se nevztahuje na Výrobek, který byl úmyslně poškozen nebo zneužit. Pokud nebude oznámeno jinak, budou vracení a refundace podle tohoto ustanovení probíhat v souladu s podmínkami předchozích odstavců tohoto článku 5.

6. POVINNOSTI ČLENA ORIFLAME

6.1. Členové nakupují a mohou prodávat Výrobky Oriflame na své vlastní jméno a účet. Pokud se rozhodnete obchodovat s Výrobky Oriflame, budete považováni za nezávislou osobu (OSVČ / samostatného obchodníka) a ne za zástupce nebo zaměstnance společnosti Oriflame a vždy tak také budete vystupovat. Nebudete mít žádné oprávnění k domlouvání, nákupu, prodeji či obecnému uzavírání jakýchkoli dohod naším jménem nebo v našem zastoupení nebo jménem či v zastoupení jakékoli jiné společnosti v rámci Skupiny Oriflame.

6.2. Pokud se rozhodnete obchodovat s Výrobky Oriflame, musíte získat veškerá povolení a licence a obecně provést veškeré registrace, které jsou požadovány podle zákonů daného Území pro výkon nezávislé obchodní praxe, včetně registrace ochrany osobních údajů (viz ustanovení 6.7) a registrace k daním. Ponesete výhradní zodpovědnost za vykazování a placení veškerých daní, cel a poplatků, které se k takové činnosti vztahují. Ponesete výhradní zodpovědnost za zajištění toho, že veškeré aspekty vašeho využívání osobních údajů vašich Zákazníků budou ve všech ohledech v souladu s vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů a soukromí (viz ustanovení 6.7 – 6.13).

6.3. Vrácení a výměnu Výrobků, jak je popsáno v těchto Podmínkách, umožňujeme jak vašim zákazníkům, tak vám. Berete na vědomí, že je vaší povinností informovat své Zákazníky o jejich právu na vrácení Výrobků a veškeré vracení Výrobků provedete v jejich zastoupení.

6.4. Budete udržovat image a pověst společnosti Oriflame. Nebudete pronášet žádné výroky ani se dopouštět žádných činů, které by mohly poškodit image společnosti Oriflame nebo Výrobků. Své podnikání budete provozovat zákonně a eticky a nebudete o Výrobcích pronášet žádná nepravdivá, zavádějící nebo přehnaná tvrzení.

6.5. Potvrzujete, že ochranné známky Oriflame, naše obchodní jméno a logo, naše on-line nástroje a naše databáze jsou majetkem společnosti Oriflame a zavazujete se, že je nebudete nijak porušovat. Pro vyloučení pochybností, veškerá prestiž názvu Oriflame náleží společnosti Oriflame. Na naši žádost podepíšete takové dokumenty, jaké po vás k potvrzení této skutečnosti budeme přiměřeně požadovat.

6.6. Člen souhlasí a přijímá, že podmínky této smlouvy a v ní uvedené materiály, včetně například Cesty k úspěchu Oriflame, našich databází (včetně zejména jakékoli databáze obsahující osobní informace) a našich on-line nástrojů jsou chráněnými informacemi a předmětem našich práv duševního vlastnictví. Výše uvedené, ani jakoukoli jejich část, nebude Člen používat jinak, než v rámci činností stanovených v této smlouvě.

6.7. Při prezentaci Výrobků Oriflame budete přísně dodržovat Pravidla chování a Etický kodex.

Odpovědnost za ochranu údajů

6.8. Jako Člen Oriflame můžete shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, používat a aktualizovat osobní údaje. Jako nezávislý správce takových Osobních informací zaručujete a zavazujete se, že budete dodržovat všechny platné právní předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí, zejména včetně nařízení (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a směrnice 2002/58/ES (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), a to ve znění, jak jsou prováděny vnitrostátními právními předpisy, čas od času upravovány, doplňovány a nahrazovány. Podle těchto právních předpisů se po vás může požadovat registrace u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se na vás nevztahuje výjimka, a musíte dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Vaší povinností je posoudit potřebu registrace a podle potřeby takovou registraci provést a řídit se zásadami ochrany osobních údajů.

6.9. Pokud si přejete sponzorovat některého Zákazníka, aby se stal Členem, můžete Osobní informace získávat přímo od něj. Musíte dodržovat naše postupy pro sponzorování, které vám budou čas od času sdělovány, a zajistit, aby veškeré využívání osobních údajů bylo v souladu s platnými právními předpisy.

6.10. Zejména přijmete vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Osobních informací proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu, především pokud zpracování zahrnuje přenos údajů prostřednictvím sítě, a proti veškerým dalším nezákonným formám zpracování. S přihlédnutím k technické pokročilosti a nákladům na jejich zavedení budou tato opatření zajišťovat úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům, která zpracování a povaha takto chráněných osobních údajů představuje.

6.11. Jste povinni společnost Oriflame okamžitě informovat, jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti vedoucímu k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění či neoprávněnému zveřejnění Osobních informací nebo přístupu k nim, a to zasláním e-mailu společnosti Oriflame na adresu privacy@oriflame.com a objasněním povahy incidentu a postižených záznamů.

6.12. Pokud kdykoli obdržíte žádost o uplatnění práv v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů od Zákazníka nebo jiné osoby, o které zpracováváte Osobní informace, vyhovíte takové žádosti v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy a v souladu s veškerými zásadami, postupy nebo školeními, které vám společnost Oriflame čas od času poskytne.

6.13. Osobní údaje můžete zpracovávat pouze v souladu s oznámením o ochraně soukromí poskytnutým Zákazníkům a dalším Členům společnosti Oriflame. Po ukončení vašeho vztahu se společností Oriflame zaručujete a zavazujete se, že bez zbytečného odkladu zničíte všechny Osobní informace, které máte ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou.

6.14. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za případné sankce, náklady, poplatky a obecně jakékoli výdaje, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů a soukromí.
Marketingová a obchodní sdělení

6.15. Zákazníků se musíte výslovně zeptat, zda od vás chtějí dostávat marketingová sdělení o výrobcích společnosti Oriflame, a před zasláním jakéhokoli takového sdělení musíte získat jejich souhlas. Musíte vést záznamy o marketingových preferencích každého příjemce marketingového sdělení, které obsahují záznam o datu, kdy byl poskytnut souhlas, a dohodnutý komunikační jazyk. Jakékoli marketingové sdělení, které pošlete, musí příjemce informovat o jeho právu odhlásit se z příjmu budoucích sdělení a o tom, jak může toto právo uplatnit, včetně možnosti informovat vás o svém přání odhlásit se prostřednictvím e-mailu. Zavazujete se a zaručujete, že budete respektovat preference každého příjemce těchto sdělení.

6.16. Naše on-line nástroje vám mohou umožnit využití Osobních informací Zákazníka k zasílání marketingových a jiných obchodních sdělení, a to za následujících podmínek:

 • pokud není výslovně dohodnuto jinak, museli jste tohoto Zákazníka sponzorovat, aby se stal Členem,
 • marketingová a jiná obchodní sdělení se musí týkat pouze Výrobků Oriflame,
 • obchodní nebo marketingové sdělení bude jako takové jasně identifikovatelné,
 • sdělení obsahuje vaše jméno a vaše kontaktní údaje jako odesilatele obchodního sdělení a platnou e-mailovou adresu (a/nebo jiné možnosti, jako například odkaz pro odhlášení odběru), jejíž pomocí vás mohou Zákazníci kontaktovat, aby vás informovali o svém rozhodnutí zrušit odběr dalších marketingových sdělení,
 • marketingová sdělení nesmějí být zasílána Zákazníkům, kteří jejich odběr odmítli,
 • propagační nabídky, jako jsou slevy, bonusy a dárky, pokud je příslušné právní předpisy povolují, budou jako takové jasně identifikovatelné a podmínky, které je třeba splnit, aby se příjemce pro ně kvalifikoval, budou snadno dostupné a budou jasně a jednoznačně prezentovány, a
 • obsah takových obchodních a marketingových sdělení bude v souladu s těmito Podmínkami a všemi platnými právními předpisy týkajícími se obchodních sdělení.

6.17. Za žádných okolností nesmíte marketingová nebo jiná obchodní sdělení zasílat jménem společnosti Oriflame nebo v jejím zastoupení.

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI ORIFLAME

6.18. V závislosti na dostupnosti vám dodáme jakékoli Výrobky, které jste si objednali.

6.19. Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost související s nedostatkem Výrobků nebo s případným faktem, že Výrobky nejsou na skladě.

6.20. Veškeré bonusy/platby, na které máte nárok podle aktuálně platného plánu Cesty k úspěchu Oriflame, obdržíte přímo od nás nebo od jiného subjektu Oriflame či externího poskytovatele.

7. UKONČENÍ PLATNOSTI

7.1. Vaše členství můžeme ukončit s okamžitou platností na základě oznámení za jakýchkoli z následujících okolností:

 • pokud učiníte jakékoli prohlášení nebo poskytnete jakékoli Osobní údaje, které jsou věcně nepřesné nebo nepravdivé;
 • pokud bude jakémukoli soudu předložen návrh na vyhlášení vašeho úpadku nebo pokud nám nejste schopni splácet pohledávky, jakmile nastane jejich splatnost;
 • pokud se dopustíte porušení některého z ustanovení těchto Podmínek, které nelze napravit, nebo v případě porušení některého z ustanovení Etického kodexu a Pravidel chování;
 • pokud porušíte některé z ustanovení těchto Podmínek, včetně dokumentů v nich uvedených, a v případě porušení, které lze napravit, toto porušení nenapravíte do 14 dnů ode dne, kdy od nás obdržíte písemné upozornění.

8. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

8.1. Postup řešení stížností společnosti Oriflame je popsán v Pravidlech chování.

8.2. S jakoukoli stížností, otázkou či žádostí se můžete kdykoli obrátit na Zákaznický servis Oriflame na adrese info@oriflame.cz nebo nám zavolat na číslo 228 884 777. Pokud nejste s odpovědí Zákaznického servisu Oriflame spokojeni, můžete kontaktovat Asociaci osobního prodeje na adrese www.osobniprodej.cz nebo Evropskou asociaci přímého prodeje (Seldia) na adrese www.fairselling.eu

9. KODEX JEDNÁNÍ


Společnost Oriflame se přísně řídí Kodexem jednání asociace Seldia (http://www.seldia.eu/images/pdf/European_CodesofConduct_DirectSelling6October2015.pdf) a Světové federace asociací přímého prodeje (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Společnost Oriflame od svých členů vyžaduje, aby striktně dodržovali tyto kodexy tak, jak jsou dále začleněny do Etického kodexu a Pravidel chování společnosti Oriflame. Kopie těchto dokumentů můžete také získat od Zákaznického servisu na info@oriflame.cz.

10. CHYBY A OPRAVY

Ačkoli vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby tyto stránky obsahovaly přesné a aktuální informace, nezaručujeme ani neprohlašujeme, že tyto stránky budou bezchybné. Někdy mohou chyby při zadávání údajů nebo jiné technické problémy způsobit zobrazení nepřesných informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli nepřesnosti či tiskové chyby na našich stránkách včetně cen a dostupnosti výrobků a služeb a za takové chyby neneseme žádnou odpovědnost. Můžeme také kdykoli provádět vylepšení a/nebo změny prvků, funkcí či obsahu stránek. Pokud uvidíte jakoukoli informaci nebo popis, které považujete za nesprávné, obraťte se prosím na Zákaznický servis.

11. ODKAZY

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky či zdroje třetích stran. To, že tyto odkazy poskytujeme, neznamená, že schvalujeme jakékoli informace, výrobky nebo služby, k nimž takový odkaz vede. Neneseme odpovědnost za obsah nebo funkčnost jakékoli části internetu, včetně jiných stránek, na které mohou tyto stránky odkazovat nebo na které lze z těchto stránek přistupovat. Pokud na internetových stránkách, na něž tyto stránky odkazují, objevíte jakékoli chyby či nevhodný materiál, informujte nás, prosím.

12. OBECNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto Podmínky se řídí právními předpisy daného Území a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami budou rozhodovány výhradně příslušnými soudy tohoto Území. Soudy tohoto Území budou mít nevýhradní soudní pravomoc.

12.2. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, nebude mít neplatnost tohoto ustanovení vliv na platnost zbývající části Podmínek.

12.3. Pokud společnost Oriflame nebude vymáhat některé ze zde obsažených ustanovení, nelze to považovat za zřeknutí se jejich vymahatelnosti.

12.4. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky aktualizovat a pozměňovat. Jakákoli změna nebo aktualizace nabude účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na našich internetových stránkách www.oriflame.cz.

12.5. Veškeré tyto změny musíte přijmout jako podmínku pro budoucí užívání stránek a objednávání Výrobků na nich uvedených. Můžeme požadovat vaše výslovné přijetí, jinak budeme mít za to, že jste změny přijali, pokud i po provedení změn budete nadále Výrobky objednávat.

12.6. Můžeme vám zasílat upozornění, oznámení, e-maily, reklamní zásilky a obecně s vámi komunikovat. Své preference pro marketingová sdělení můžete kdykoli aktualizovat po přihlášení do uživatelského nastavení. Přijetím těchto Podmínek souhlasíte s tím, že vám bude společnost Oriflame zasílat jakékoli další informace/sdělení týkající se vaší smlouvy a/nebo objednávek na trvalém médiu jiném než papír (tj. prostřednictvím e-mailu nebo jiných prostředků adresovaných osobně vám, které vám umožní informace ukládat tak, aby byly přístupné pro budoucí použití na dostatečně dlouhou dobu, a které vám také umožní tyto informace beze změny reprodukovat).

12.7. Výpovědní lhůta pro jakoukoli výpověď podanou v souladu s těmito Podmínkami začíná dnem, kdy je výpověď odeslána doporučenou poštou. Pokud je výpověď podána jakýmkoli jiným způsobem, začíná výpovědní lhůta běžet dnem obdržení výpovědi.

13. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


13.1. Tímto potvrzujete, že jste se náležitě dozvěděli a pochopili, že společnost Oriflame může zpracovávat vaše Osobní údaje v souladu se Směrnicí o ochraně soukromí společnosti Oriflame.

13.2. Další relevantní informace o společnosti ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. jsou uvedeny níže

NázevORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Geografická adresaPraha 10, V Olšinách 82/16, PSČ 100 00, Česká republika
Kontaktní údajeTelefon: +420 228 884 777e-mail: info@oriflame.cz
Obchodní rejstřík nebo jiný veřejný registrIČO: 18627722
Dozorový úřadAuditor:
DIČCZ18627722

14. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli připomínky týkající se těchto Podmínek, pošlete nám prosím e-mail na info@oriflame.cz nebo nám zavolejte na tel. číslo 228 884 777. Učiníme vše, co je přiměřeně nezbytné, abychom vaše připomínky vyřešili a odstranili jakékoli problémy, na které nás upozorníte.

Poslední aktualizace:16. 05. 2018

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ORIFLAME O SOUKROMÍ – ČLENOVÉ ORIFLAME

Co je obsahem tohoto dokumentu?

Tento dokument popisuje zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Společnosti a Sponzorů.

Termíny „Společnost“ a gramatická 1. osoba množného čísla („my”) v tomto dokumentu odkazují na Oriflame Czech Republic spol. s r. o. (V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, IC: 18627722, zaps. v OR MS v Praze odd. C, vl. 2753)

Pojmenování Váš sponzor v rámci tohoto dokumentu odkazuje na Sponzora uvedeného v potvrzovacím emailu, který společnost Oriflame zasílá kosmetickým poradcům, respektive členům Oriflame, během registračního procesu (tj. osoba, která zastává roli Sponzora vůči Vám jako kosmetického poradce, respektive člena Oriflame), a pojmenování Vaši sponzoři označují Vašeho sponzora spolu s jeho horní sponzorskou linií v rámci sítě kosmetického poradce, respektive člena Oriflame, kteří budou mít v souladu s tímto dokumentem přístup k Vašim osobním údajům. Podrobnosti o Vašich sponzorech naleznete zde.

Pro účely platného znění zákona o ochraně údajů (zahrnujího Nařízení o ochraně osobních údajů 2016/ 679 (zkratka „GDPR“) každá Společnost a Sponzor vystupují ve spojitosti s ochranou Vašich osobních údajů nezávisle na sobě.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Ve spojitosti s tímto nařízením budou shromažďovány Vaše osobní údaje z následujících kategorií:

1. Osobní údaje poskytnuté Vámi: Na základě Vaší spolupráce s Oriflame Společnost a/nebo Váš sponzor od Vás shromaždí následující údaje při těchto úkonech: vyplnění formuláře na webových stránkách, dokončení registračního procesu kosmetického poradce, respektive člena Oriflame, nákupu produktů, žádosti o odložení platby při nákupu, účasti v diskuzích nebo jiných platformách s funkcí sociálních médií na webových stránkách, účasti v soutěži, výhodných nabídkách a průzkumech na webových stránkách nebo jiné komunikaci se Společností (například při kontaktování Zákaznického servisu):

Osobní údajeJe poskytnutí osobních údajů zákonnou či smluvní povinností, nebo požadavkem pro uzavření smlouvy?Možné důsledky neposkytnutí příslušných údajů
Jméno a příjmení *;Smluvní povinnostBez poskytnutí tohoto údaje se nebudete moci zaregistrovat jako kosmetický poradce, respektive člen Oriflame
Datum narození*;Smluvní povinnostBez poskytnutí tohoto údaje se nebudete moci zaregistrovat jako kosmetický poradce, respektive člen Oriflame
Fakturační adresa a adresa trvalého bydliště*;Zákonná povinnostSpolečnost Oriflame má povinnost sdělovat tento údaj Finančnímu úřadu a bez jeho uvedení tuto povinnost nemůže plnit a pro doručení korespondence týkající se finančních záležitostí
Doručovací adresa*;Smluvní povinnostBez poskytnutí tohoto údaje Vám nebudeme moci doručit zboží.
Email;  
Telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;  
Vaše heslo*;Smluvní povinnostBez hesla si nebudete moci vytvořit účet vnašem online systému, neboť data musejí být chráněna.
Osobní členské číslo Oriflame;  
Jméno Vašeho sponzora a členské číslo Vašeho sponzora;  
Identifikační číslo subjektu (IČ)*;Zákonná povinnost pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame ( platca DPH)Společnost Oriflame má povinnost sdělovat tento údaj Finančnímu úřadu a bez jeho uvedení tuto povinnost nemůže plnit.
Údaje o bankovním účtu*; aSmluvní povinnost pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame, přijímající jakékoliv platbyPlatby našim kosmetickým poradcům, respektive členům Oriflame, odesíláme výlučně bankovním převodem. Bez čísla bankovního účetu Vám nebudeme moci odeslat žádnou platbu.
Číslo cestovního pasu (u kosmetických poradců, respektive členů Oriflame, kteří se účastní zahraničních konferencí)*.Smluvní povinnost pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame, účastnící se konferencíMezinárodní konference obnášejí překračování státních hranic a bez Vašich cestovních dokumentů nebudeme schopni zařídit potřebná opatření.

Pole výše opatřená hvězdičkou (*) jsou povinná – pokud dané osobní údaje neposkytnete, Společnost a/anebo Váš sponzor nebudou moci dostát podmínkám uvedeným níže v tomto dokumentu. 

2. Shromažďování osobní údaje o Vás:

 • Společnost zpracovává osobní údaje související s historií Vašich nákupů, úrovní slevy z obratu na Cestě k úspěchu, tržbami a registracemi a některé či všechny tyto údaje sdílí s Vašimi sponzory kvůli správě jejich sítě.
 • Společnost zpracovává následující osobní údaje o Vás související s dokončením registračního procesu kosmetického poradce, respektive člena Oriflame:
  o unikátní členské číslo;
  o datum vzniku členství; a
  o datum výročí členství.
 • Dále při každé Vaší návštěvě webových stránek či jakékoliv aplikace Oriflame Společnost automaticky shromáždí následující osobní údaje:
  o technické informace včetně adresy IP protokolu, přes kterou je Váš počítač připojen k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typu a verze internetového prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí pluginů v prohlížeči, operačního systému a platformy;
  o informace o Vaší návštěvě webové stránky včetně adresy URL, clickstreamu při vstupu a opuštění webové stránky a pohybu na ní (včetně data a času); zobrazených či vyhledávaných produktů; časů odezvy stránky, chyb při stahování, délky návštěvy jednotlivých stránek a interakcí na stránce (jako je scrollování, klikání a přejíždění myší) a metody využité k prohlížení mimo stránku a jakákoliv telefonní čísla použitá ke kontaktování našeho zákaznického servisu; a
  o informace získané prostřednictvím cookies, které Společnost umístila na své stránky – podrobnější informace viz níže.

K čemu se Vaše osobní údaje používají a na jakých zákonech se používání osobních údajů zakládá?

Společnost a Váš sponzor zpracovávají výše uvedené osobní údaje jako na sobě nezávislé subjekty. Oba z nich Vaše osobní údaje zpracovávají pro následující účely:

1. Zpracovávání údajů Společností

 • Smluvní nutnost: Údaje jsou zapotřebí k uzavření a plnění smlouvy s Vámi, například při nákupu zboží. Toto obnáší ověření Vaší identity, příjem plateb, komunikaci s Vámi, poskytování zákaznických služeb a zařízení doručení či jiné formy poskytnutí produktů, odměn či služeb. 
 • Na základě Vaší žádosti o úvěr si Vás dovolujeme požádat o zaslání kopie Vašeho občanského průkazu za výše uvedeným účelem. Po ověření Vaší totožnosti bude kopie skartována a nebude archivována.
 • legitimní zájmy: údaje jsou potřebné pro Společnost kvůli jejím legitimním zájmům, jmenovitě:

  o k zajištění efektivní správy sítě kosmetického poradce, respektive člena Oriflame (tj. umožnění propojení Vás s ostatními kosmetickými poradci, respektive členy Oriflame v síti);

  o ke komunikaci s Vámi (tj. poskytování Vám informací sloužících ke zlepšení Vašeho podnikání (např. poskytování výukových materiálů a školení);

  o k analyzování stavu Vašich registrací a tržeb (včetně sestavování interních reportů);

  o k vyzývání k účasti v průzkumech trhu a studiích a pozvánky na konference (s představením obchodních novinek);

  o k umožnění monitoringu, zlepšování, správy a ochrany produktů, obsahu, služeb a webových stránek po internetu i naživo;

  o k personalizaci webových stránek, produktů či služeb dle Vašich preferencí a umožnění Vám využívat interaktivních funkcí webových stránek;

  o ke kontrole dodržování nařízení a pravidel společnosti Oriflame z Vaší strany;

  o k prověřování a řešení stížností či reklamací od Vás týkajících se produktů, služeb či webových stránek Společnosti;

  o ke kontrole jakéhokoliv účtu kosmetického poradce, respektive člena Oriflame kvůli prevenci, prověření a/nebo ohlášení podvodu, terorismu, nekorentního zastupování společnosti, trestného činu či narušování bezpečnosti dle platných zákonů; a

  o k měření či porozumění efektivity reklamy, kterou Společnost nabízí Vám či jiným svým členům, a k zobrazování relevantní reklamy (včetně průzkumů spokojenosti zákazníků a jiných studií).
 • Soulad s legislativou: Zajištění souladu s platnými zákony a ochrany legitimních obchodních zájmů a zákonných práv Společnosti, která zahrnují, nikoliv však výlučně, využívání údajů ve spojitosti s právními nároky a právním, regulatorním, daňovým a investigativním účelům (včetně zveřejnění těchto informací ve spojitosti s právním řízením či soudním sporem).
 • Souhlas: S ohledem na níže uvedené podmínky Vám bude společnost adresovaně zasílat marketingové nabídky týkající se produktů a služeb Společnosti podobných těm, které jste již zakoupil/a, nebo produktů či služeb poskytovaných Společností, jejími přidruženými organizacemi a pečlivě vybranými partnery. Tyto informace bude Společnost zasílat pouze v případě, že jste jí při vytváření svého členského účtu u Oriflame nebo prostřednictvím online účtu v sekci Mé stránky nebo jinde poskytl/a svůj souhlas. Zrušit zasílání marketingových nabídek lze učinit následujícími způsoby: (i) dle instrukcí v dané komunikaci; (ii) změnou nastavení marketingových nabídek prostřednictvím svého online účtu na webových stránkách v sekci Mé stránky; nebo (iii) kontaktováním [operátorů Zákaznického servisu na adrese info@oriflame.cz

2. Zpracovávání údajů Vaším sponzorem

 • Legitimní zájmy: v souvislosti s potřebami spojenými s realizací svých legitimních zájmů, jmenovitě:

  o k zajištění efektivní správy sítě kosmetického poradce, respektive člena Oriflame (včetně možnosti vzájemného propojení s jinými kosmetickými poradci, respektive členy Oriflame, v síti);

  o k reagování na Vaše komentáře a případné stížnosti;

  o ke komunikaci s Vámi (poskytování informací napomáhajících Vašemu podnikání a zvaní na setkání a akce pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame);

  o k analyzování stavu Vašich registrací a tržeb (včetně sestavování interních reportů); a

  o ke zvaní k účasti na školeních a setkání určených pro poradce, respektive členy Oriflame, ve své sponzorské síti.
 • Soulad s legislativou: Zajištění souladu s platnými zákony a ochrany legitimních obchodních zájmů a zákonných práv Vašich sponzorů, která zahrnují, nikoliv však výlučně, využívání údajů ve spojitosti s právními nároky a právním, regulatorním, daňovým a investigativním účelům (včetně zveřejnění těchto informací ve spojitosti s právním řízením či soudním sporem).
 • Soulad se zákony a nařízeními: S ohledem na níže uvedené podmínky Vám Váš sponzor může adresovaně zasílat marketingové nabídky týkající se produktů a služeb Společnosti podobných těm, které jste již zakoupil/a, nebo produktů či služeb poskytovaných Společností, jejími přidruženými organizacemi a pečlivě vybranými partnery. Tyto informace bude Společnost zasílat pouze v případě, že jste při vytváření svého členského účtu u Oriflame nebo prostřednictvím online účtu v sekci Mé stránky nebo jinde poskytl/a Vašim sponzorům svůj souhlas. Zrušit zasílání marketingových nabídek lze učinit následujícími způsoby: (i) dle instrukcí v dané komunikaci; (ii) změnou nastavení marketingových nabídek prostřednictvím svého online účtu na webových stránkách v sekci Mé stránky; (iii) kontaktováním [operátorů Zákaznického servisu na adrese info@oriflame.cz nebo (iv) přímým kontaktováním Vašeho sponzora.

S kým a kde budou Vaše osobní údaje sdíleny?

1. Společnost bude sdílet Vaše osobní údaje se společností Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Německo, za účelem hromadných analýz.

2. Společnost a Vaši sponzoři mohou (nezávisle na sobě) sdílet Vaše osobní údaje se:

 • státními úřady a/nebo úředníky státní správy, bude-li to zapotřebí k účelům uvedeným výše, bude-li to vyžadovat zákon či to bude nutné z hlediska právní ochrany vlastních legitimních zájmů v souladu s platnými zákony;
 • externími dodavateli a společnostmi, které údaje zpracují jménem Společnosti nebo Sponzorů kvůli výše uvedeným účelům. Tyto třetí strany zahrnují, nikoliv však výlučně, kurýry doručující Vaše zboží (které se nachází v Evropském hospodářském prostoru („EHP“)), provoz zákaznického servisu (který se nachází v EHP) a poskytovatelé marketingových služeb (kteří se nachází v EHP) atd.
 • mezi Sponzory navzájem (tím jsou myšleni pouze Váš sponzor a jeho Sponzoři z horní linie v rámci poradcovské sítě); a
 • VIP zákazníci, kteří byli nikoliv vybráni Vámi, ale kteří Vám byli přiřazeni Společností při jejich registraci jako VIP zákazník, aby Vás VIP zákazník mohl kontaktovat a dozvědět se více o produktech a službách Oriflame.

Jaké cookies budou použity na webových stránkách?

Webová stránka používá cookies (malé soubory umístěné na pevném disku uživatelů), které jí umožňují odlišit Vás od ostatních uživatelů webové stránky. Slouží k tomu, abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější zákaznickou zkušenost při návštěvě webových stánek a zároveň abychom mohli stránky vylepšovat. Cookies používáme k analyzování toku informací; cílení služeb, obsahu a reklam dle zákazníků, měření efektivity obchodních nabídek; a ke zvyšování důvěryhodnosti a bezpečnosti.

Některé služby, které poskytujeme, jsou dostupné pouze prostřednictvím používání cookies. Obecně lze cookies rozdělit do následujících kategorií:

1. Striktně nezbytné cookies

Některé soubory cookie jsou nezbytné pro provoz webové stránky. Například nám umožňují identifikovat registrované uživatele a povolit jim přístup na stránku. Pokud registrovaný uživatel tyto cookies nepovolí, je možné, že nebude mít přístup k nějakému obsahu na stránkách.

2. Cookies pro sledování výkonu

Dalším druhem jsou cookies, které se používají k analýze toho, jak uživatelé stránku používají, a ke sledování výkonosti stránky. Tyto cookies nám umožňují kvalitně cílit nabídky dle charakteru
zákazníka a rychle rozpoznávat a řešit případné problémy. Díky tomuto druhu cookies lze například sledovat, které stránky jsou nejpopulárnější, nebo zjistit, proč některé stránky hlásí chyby.

3. Cookies pro funkčnost stránek

Cookies pro funkčnost stránek se používají k zapamatování preferencí uživatelů a k přidávání vylepšených funkcí do nastavení webových stránek/aplikací.

4. Cookies pro cílené nabídky

Cookies můžeme využívat také k zasílání reklam na produkty Oriflame, které jsou relevantní pro daného uživatele a jeho zájmy. Inzerovat své produkty či služby na našich stránkách / aplikacích nemají povoleny žádné třetí strany.

5. Google Analytics

Google Analytics využíváme k porozumění tomu, jak se návštěvník chová na našich webových stránkách či aplikacích. To znamená, že při návštěvě naší stránky nebo použití některé naší mobilní aplikace se automaticky odešle společnosti Google zpráva. Tato zpráva obsahuje například webovou adresu stránky, kterou navštěvujete, a Vaši IP adresu. Podrobnosti o tom, jak Google shromažďuje a zpracovává údaje, naleznete v tomto odkazu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Pokud si nepřejete, aby Váš prohlížeč používal Google Analytics, můžete si nainstalovat do prohlížeče doplněk, který monitorování zablokuje. Více informací o Google Analytics a ochraně soukromí společnosti Google naleznete zde https://policies.google.com/privacy

Uživatelé mohou kdykoliv cookies odmítnout, pokud jim to prohlížeč dovolí, avšak v takovém případě může být ovlivněno použití stránky. Podrobné informace o tom, jak zablokovat cookies, naleznete zde: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Více o tom, jak společnosti využívají cookies, se dočtete zde: (http://www.allaboutcookies.org/).

Změny v tomto dokumentu

Veškeré změny týkající se znění tohoto dokumentu, které by mohly v budoucnu nastat, budou publikovány na webových stránkách a případně zaslány e-mailem či jinou formou. Tyto změny budou dostupné i v prostorách Společnosti.

Kde naleznu více informací o nakládání s mými osobními údaji?

Podrobnější informace o době uchovávání a mezinárodním předávání osobních údajů, kontakty a svá práva naleznete v Často kladených dotazech k soukromí Privacy FAQs
___________________________________

PŘÍLOHA – Často kladené dotazy

1. Jaká mám práva v souvislosti s mými osobními údaji?

Od Společnosti či Vašich sponzorů jste oprávněn požadovat:

1. kopii svých osobních údajů (v běžně používané elektrické podobě, jestliže o kopii zažádáte elektronicky);

2. opravu svých osobních údajů (jsou-li nepřesné, neúplné či neaktuální);

3. „portování“ svých osobních údajů (tj. přenos údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám nebo jiné osobě s přístupem k Vašim údajům);

4. vymazání svých osobních údajů; nebo

5. omezit jejich zpracování (tj. zpracovávání bude dočasně přerušeno (dokud se osobní údaje opět nezačnou uchovávat)).

Máte také právo se ohradit vůči zpracovávání údajů, které vychází z našich legitimních zájmů, a vůči použití údajů pro účely přímého marketingu. Dále v případě, že Vás Společnost a/nebo Váš sponzor požádal o Vás souhlas ke zpracování údajů, máte práve tento souhlas neposkytnout, jak je podrobněji uvedeno výše.

Tato práva jsou v některých situacích omezena – například může-li Společnost a/nebo Váš sponzor prokázat, že má ke zpracování Vašich údajů zákonnou povinnost. V některých případech to znamená, že si mohou Vaše údaje ponechat i přesto, že jste jim k tomu neudělil/a svůj souhlas.

Požaduje-li Společnost a/nebo Váš sponzor Vaše osobní údaje za účelem, aby splnil zákonnou či smluvní povinnost, je poskytnutí příslušných údajů povinné; nebudou-li Společnosti a/nebo Vašemu sponzorovi údaje poskytnuty, Společnost a/nebo Váš sponzor nebude moci naplnit svůj smluvní vztah vůči Vám nebo splnit povinnost, která mu byla uložena. Výše jsou uvedena pole s údaji, které je nutné poskytnout, a důsledky v případě jejich neposkytnutí.

Společnost a Vaši sponzoři doufají, že mohou uspokojit veškeré Vaše případné dotazy o zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li jakékoliv obavy související s tím, jak budou Vaše osobní údaje z jejich strany zpracovány, obraťte se na ně následujícím způsobem:

1. Společnost: Můžete kontaktovat referenta pro ochranu údajů společnosti Oriflame na emailu privacy@oriflame.com. Také nás můžete kontaktovat na adrese: Oriflame Czech Republic spol. s r. o. (V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, IC: 18627722, zaps. v OR MS v Praze odd. C, vl. 2753) a/nebo

2. Váš sponzor: Použijte kontakt z potvrzovacího emailu, který jste obdrželi při registraci jako kosmetický poradce, respektive člen Oriflame, nebo v kontakt objevující se v komunikaci od Vašeho sponzora.

V případě přetrvávajících či nevyřešených obav se můžete obrátit také na úřady pro ochranu údajů. Příslušným úřadem pro ochranu údajů bude kontrolní úřad v zemi Vašeho trvalého pobytu, místě zaměstnání či údajného porušení Nařízení o ochraně osobních údajů.

2. Jak dlouho budete mé osobní údaje schraňovat?

Společnost a Vaši sponzoři budou uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se Společností a po jeho ukončení dle povolené lhůty tak dlouho, jak to bude nutné k realizaci účelů popsaných v tomto dokumentu.

Zákon může vyžadovat, aby Společnost a Vaši sponzoři nezávisle na sobě schraňovali určité osobní údaje po určitou dobu. V ostatních případech bude Společnost a Vaši sponzoři uchovávat údaje po ukončení veškerých vztahů po dobu nutnou k jejich pr ávní ochraně a správě jejich podnikání.

Více informací o uchovávání údajů ze strany Společnosti a Vašeho sponzora naleznete zde.

3. Kam budete mé údaje odesílat?

Společnost a Vaši sponzoři mají v úmyslu odesílat (včetně uchovávání) Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) (tj. všech 27 členských zemí EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusejí poskytnout stejnou úroveň ochrany jako země v rámci EHP. Konkrétně se jedná o Indii, Spojené státy americké a Švýcarsko. India, the United States of America and Switzerland.

Ve výše uvedeném případě a dojde-li k převodu osobních údajů k organizaci přidružené ke Společnosti nebo prodejci v zemi, která nepodléhá rozhodnutí o přiměřenosti vydanému Evropskou komisí, budou osobní údaje adekvátně chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí (které byly implementovány dle čl. 46 (2) Nařízení o ochraně osobních údajů). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně standardních smluvních doložek a/nebo chcete-li získat jejich kopii, kontaktujte referenta pro ochranu osobních údajů společnosti Oriflame na adrese privacy@oriflame.com.